SOMED jest przychodnią, prowadzącą badania kliniczne w zakresie leczenia osteoporozy, osteoartrozy, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia, cukrzycy, nadciśnienia, migreny, choroby Alzheimera, Parkinsona oraz innych chorób wieku dojrzałego, przez doświadczonych lekarzy wielu specjalności m.in. – internistów, ortopedów, reumatologów, neurologów, psychiatrów, psychologów, kardiologów, nefrologów, radiologów, lekarzy rehabilitacji.

Każde prowadzone przez nas badanie, jest każdorazowo rejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, przy Ministerstwie Zdrowia, oraz ma akceptację właściwej Komisji Bioetycznej.

Pracujemy według światowych standardów Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice), z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.

Zakwalifikowanym uczestnikom prowadzonych przez nas, badań klinicznych oferujemy:

  • dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych,
  • nowatorskie metody leczenia
  • opiekę wykwalifikowanego specjalistycznego personelu medycznego

Prowadzimy badania w następujących fazach:

Drugiej, określają poziom bezpieczeństwa i skuteczności kilku dawek badanego produktu i wybrania tej dawki, która będzie badana w ramach badań fazy III.  Na tym etapie w badaniu bierze udział między kilkadziesiąt a kilkaset pacjentów. Faza II może dzielić się na badania fazy IIA i IIB.

  • Badania fazy IIA prowadzone są w celu doprecyzowania wyjściowej dawki nowego produktu .
  • Badania IIB w celu uzyskania wstępnych informacji na temat potencjalnej skuteczności nowego produktu.

Trzeciej, czyli takie, których celem jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności badanego leku w obrębie dużej populacji. Takie badania prowadzone są jednocześnie w wielu ośrodkach, w wielu krajach. Zazwyczaj bierze w nich udział parę tysięcy pacjentów na całym świecie. Bezpośrednim rezultatem badań III fazy jest rejestracja leku.

Czwartej, czyli badania dodatkowe, które mają na celu doprecyzowanie sposobów stosowania badanego leku.