SOMED CR

SOMED to dwa ośrodki, zlokalizowane w Łodzi i Rzeszowie. Obie placówki specjalizują się w prowadzeniu badań klinicznych, mających na celu opracowanie nowych, skutecznych metod leczenia w szeregu dziedzin terapeutycznych oraz poprawę jakości życia naszych Pacjentów.

Nasze placówki są wyposażone w aparaturę medyczną najnowszej generacji: densytometry, cyfrowe RTG, EKG i inne. W ramach prowadzonych badań, mamy dostęp do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Pacjenci, którzy spełniają określone kryteria, mogą skorzystać z nieodpłatnej diagnostyki i konsultacji lekarskich, w ramach prowadzonych przez nas badań klinicznych.

Nasz zespół to lekarze specjaliści różnych dziedzin, pielęgniarki o najwyższych kwalifikacjach oraz doświadczony personel administracyjny.

Rekrutacja do badań

Osoby zakwalifikowane do badania klinicznego mają zagwarantowane stałe monitorowanie stanu zdrowia i konsultacje lekarskie według ustalonego, zaplanowanego kalendarza wizyt.

Udział w badaniu, to jednak nie tylko nieodpłatna możliwość skorzystania z diagnostyki i konsultacji medycznej. Niejednokrotnie jest to szansa na dostęp do leczenia chorób nie mających jeszcze dostępnych, właściwych leków i terapii.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu w sprawie obecnie prowadzonych rekrutacji do badań klinicznych.

Zapisz się na badania