REZERWACJA WIZYTY - ZADZWOŃ: ŁÓDŹ 42 633 11 26, 42 634 20 86, WARSZAWA 22 812 40 40

Zespół Somed

NADZÓR MERYTORYCZNY PROF. DR  HAB. N. MED. ROMAN LORENC
Szymon LorencNadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje światowy autorytet w dziedzinie osteoporozy - Prof dr  hab. n. med. Roman Lorenc - Prezes i zalożyciel Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, reprezentant polskiej grupy roboczej w zakresie osteoporozy w Parlamencie Europejskim. Wieloletni pracownik Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, kierownik Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej. Autor oraz współautor ponad 300 publikacji z zakresu biochemii, endokrynologii, diagnostyki metabolicznych schorzeń kostnych. Profesor jest również czynnym członkiem szeregu swiatowych organizacji, miedzy innymi  zarządu ISCD oraz grup roboczych Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF). Laureat nagród: Jędrzeja Śniadeckiego (nazywany polskim Noblem), Czechosłowackiej Akademii Nauk  im. Purkinjego oraz Academy of Science and Bilezikian Award of ISCD.

NASZE KLINIKI

SOMED - Specjalistyczny Ośrodek
Medycyny Wieku Dojrzałego

pon. - piąt.: 8:00 - 16:00
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 WARSZAWA
TEL. 22 812 40 40; 22 812 69 59

SOMED - Łódzkie Centrum
Osteoporozy

pon. - piąt.: 8:00 - 16:00
Al. Piłsudskiego 9, 90-368 ŁÓDŹ
TEL/FAX: 42 633 11 26;
42 634 20 86;
42 636 10 71

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


ŁÓDŹ 42 633-11-26, 42 634-20-86,

e-mail: rezerwacjalodz@somed.pl


WARSZAWA 22 812-40-40, 22 812-69-59,

e-mail: rezerwacjawaw@somed.pl

DYREKTORZY PLACÓWEK

SOMED – Specjalistyczny Osrodek Medycyny Wieku Dojrzałego
Szymon Lorenc

SOMED – Łódzkie Centrum Osteoporozy
Joanna Borkowska