REZERWACJA WIZYTY - ZADZWOŃ: ŁÓDŹ 42 633 11 26, 42 634 20 86, WARSZAWA 22 812 40 40

Dla Pacjenta

Podstawowym narzędziem w rozpoznawaniu osteoporozy jest badanie densytometryczne kości, które określa gęstość mineralną kości. Zwykle ocenia się odcinki układu kostnego, które najczęściej ulegają złamaniom w przebiegu osteoporozy – szyjkę kości udowej, odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. Przyjmuje się, że u osób młodszych zalecane jest wykonanie badania densytometrycznego kręgosłupa lędźwiowego, a osób starszych szyjki kości udowej. Optymalne byłoby wykonanie badania obu fragmentów szkieletu, a wybór jednej opcji podyktowany jest głównie kosztami badania.
Wykonanie densytometrii nie wymaga skierowania od lekarza. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne, trwa bardzo krótko i nie wymaga specjalnego przygotowania.

Densytometria pozwala:

 • wykryć osteoporozę przed wystąpieniem złamania
 • oszacować ryzyko rozwoju osteoporozy w przyszłości
 • wykazać tempo zaniku kości podczas badań kontrolnych
 • określić wskazania do terapii farmakologicznej
 • monitorować terapię
 

Zdjęcie RTG pokazuje tylko bardzo zaawansowaną osteoporozę i nie może być podstawą rozpoznania osteoporozy. Może być natomiast użyteczne przy podejrzeniu złamania kości. Badanie radiologiczne kości jest również pomocne w diagnozowaniu różnicowym przyczyny bólów kości, szczególnie kręgosłupa. Jest to dolegliwość, z powodu której zgłasza się do lekarza wielu chorych. Trzeba pamiętać, że bóle kości, w tym kręgosłupa są spowodowane tylko w części przypadków osteoporozą, częściej natomiast przez inne choroby, głównie zmiany zwyrodnieniowe.
Skuteczność badań ultradźwiękowych w rozpoznawaniu osteoporozy i ocena ryzyka złamań kości nie została jeszcze w pełni udowodniona i nie stanowi podstawy do postawienia rozpoznania.

Badania biochemiczne
W naszych ośrodkach istnieje ponadto możliwość wykonania podstawowych badań biochemicznych krwi i moczu, szczególnie oceniających gospodarkę wapniowo-fosforanową oraz badanie aktywności biochemicznych markerów kostnych.
W niektórych przypadkach, konieczne są uzupełniające badania potwierdzające lub wykluczające te choroby. Decyzję o zakresie rozszerzenia badań podejmuje w każdym indywidualnym przypadku lekarz specjalista.

NASZE KLINIKI

SOMED CR- Warszawa

pon. - piąt.: 8:00 - 16:00
ul. Elbląska 14,
01-737 WARSZAWA
TEL. 22 812 40 40;


SOMED CR- Łódź

pon. - piąt.: 8:00 - 16:00
Al. Piłsudskiego 9, 90-368 ŁÓDŹ
TEL/FAX: 42 633 11 26;
42 634 20 86;
42 636 10 71

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


ŁÓDŹ 42 633-11-26, 42 634-20-86,

e-mail: rezerwacjalodz@somed.pl


WARSZAWA 22 812-40-40, 22 812-69-59,

e-mail: rezerwacjawaw@somed.pl

SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY:

Densytometr


W pełni cyfrowy densytometr Lunar Prodigy jest to aparat typu DEXA z wąskim promieniem wachlarzowym i technologią typu SmartFan. Bezpośredni detektor cyfrowy (16-elementowy) typu CZT pozwala na nawet 10-krotną redukcję dawki promieniowania, w porównaniu z innymi densytometrami wachlarzowymi, oraz wykazuje o 50% wyższą precyzję w stosunku do podobnych aparatów innych firm. Pozwala to na niezwykle dokładną ocenę statusu tkanki kostnej w wielu lokalizacjach, a także opcjonalną ocenę składu ciała w badaniu które dla wygody pacjenta trwa bardzo krótko.

SOMED w obydwu swoich placówkach oferuje następujące opcje skanowania:

 • całe ciało (Total body), z opcją składu ciała
 • kręgosłup lędźwiowy AP
 • biodro (z wynikami dla górnej części szyjki kości udowej, z długością osi szyjki oraz momentem bezwładności przekroju poprzecznego szyjki, jak również z oceną ryzyka złamania w perspektywie 10 lat)
 • dwa biodra
 • opcja przedramienia
 

Aparat RTG


Posiadane przez przychodnie SOMED aparaty RTG pozwalają na wykonywanie zdjęć:

 • kręgosłupa
 • klatki piersiowej
 • miednicy
 • czaszki
 • kończyn
 • stawów
 • nadgarstków
 

Zdjęcia nagrywane są w formacie bezstratnym na płytę CD wraz z przeglądarką.
Istnieje możliwość wykonania opisu zdjęcia przez radiologa.


ZOBACZ TAKŻE ARTYKUŁ O OSTEOPOROZIE >>>